mail@tschaika.com | +492­41-40029180

Design-concept voor fietsroutes in Solingen

Woord- en beeldmerk

De uitbreiding van een fietsroute-systeem is bedoeld om de fietsinfrastructuur te verbeteren en het lage aandeel van het fietsverkeer te vergroten door de dienst te vermarkten.

Het begin van het concept voor de nieuwe fietsroute is de illustratieve aanpak van het logo en het woordmerk. De focus ligt op waarden als individualiteit en het plezier van het fietsen.

Het woordmerk, dat ook op zichzelf kan staan, wordt in twee lijnen gezet, waarbij "Velo" wordt benadrukt door het grotere lettertype.

Bovendien is de O in kleur geaccentueerd omdat hij enerzijds de vorm van een cirkel/wiel heeft en anderzijds als een enkele letter in combinatie met het uitroepteken geassocieerd wordt met het positieve uitroep