mail@tschaika.com | +492­41-40029180

Ontwerpconcept voor fietsvoorrangsroutes in Aken

Woord- en beeldmerken, bewegwijzering, routekaarten en het geleidingssysteem voor de straat

De fietsvoorrangsroutes (RVR) zijn ontworpen om het fietsen comfortabeler en veiliger te maken.

TSCHAIKA ontwikkelde het volledige corporate design voor het geplande routenetwerk, dat alle buitenstedelijke gebieden met het stadscentrum verbindt:

Woord- en beeldmarkering, bewegwijzering, overzichtskaarten en het geleidingssysteem voor de weg.

Het ontwerpconcept en de bouwmaatregelen voor de eerste fietsprioriteitsweg in Aken worden met ca. 1 miljoen euro uit de middelen van het Nationaal Klimaatbeschermingsinitiatief van het Bondsministerie voor Milieu ondersteund.